Положення

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про циклову комісію

Положення про методичне об’єднання кураторів

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії

Положення про проведення навчальної та технологічної практики здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Положення про переведення здобувачів освіти Первомайського індустріально-педагогічного коледжу з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень педагогічних працівників

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти

Положення про школу молодого педагога

Положення про портфоліо педагога

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Первомайського індустріально-педагогічного коледжу

Положення про індівідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

Положення про електронні освітні ресурси

Положення про порядок підготовки, написання, захисту та зберігання курсових робіт

Положення про наглядову раду

Положення про комісію із страхування з тимчасовою втратою працездатності

Правила проживання в гуртожитку

Положення про наставництво педагогів

Положення про майстер-клас в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Положення про творчий звіт циклової комісії

Положення про академічну доброчесність

Положення про студентське самоврядування

Положення про організацію та проведення педагогічної практики

Положення про відділення

Положення про предметний тиждень циклової комісії

Положення про організацію і проведення предметних олімпіад у Первомайському індустріально-педагогічному коледжі

Положення про порядок надання індивідуального графіка навчання для здобувачів освіти, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”молодший спеціаліст”

Положення про використання технологій дистанційного навчання у коледжі

Тимчасовий порядок організації та проведення поточного та семестрового контролю здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій у Первомайському індустріально-педагогічному у коледжі

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі

Положення про обрання здобувачами фахової передвищої освіти навчальних дисциплін із циклу вибіркових

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у коледжі

Положення про внутрішню систему забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти

Накази про зміни в організації освітнього процесуНАКАЗИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Наказ № 46-з від 14.03.2022 “Про заходи щодо відновлення освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі”

Наказ № 45-з від 25.02.2022 “Про припинення освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі”

Наказ № 50-з “Про організацію освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі”

Наказ № 52-з від 03.05.2022 «Про організоване завершення 2021/2022 навчального року в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі»

НАКАЗИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Наказ № 10 від 21.01.2021 “Про зміни в освітньому процесі”

Наказ № 12 від 28.01.2021 “Про перехід на очне навчання”

Наказ № 19 від 17.02.2021 Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання”

Наказ № 24 від 23.02.2021 “Про організацію роботи коледжу у період дії карантину”

НАКАЗИ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Наказ № 64 від 12.03.2020 “Про запровадження карантину”

Наказ № 65 від 17.03.2020 “Про організацію роботи коледжу на період карантину”

Наказ № 66 від 17 03.2020 “Про внесення змін у графік освітнього процесу на період карантину”

Наказ № 67 від 17 03.2020 “Про організацію роботи працівників коледжу на період карантину”

Наказ № 68 від 17 03.2020 “Про заходи щодо організації дистанційного навчання”

Наказ № 71 від 24 03.2020 “Про організацію роботи на період карантину”

Наказ № 75 від 27 03.2020 “Про роботу коледжу під час продовження карантину”

Наказ № 77 від 03 04.2020 “Про виконання постанови КМУ від 02.04.2020 № 255”

Наказ № 80 від 23 04.2020 “Про організацію роботи коледжу у період дії карантину”

Наказ № 83 від 08 05.2020 “Про організацію роботи коледжу у період дії карантину”

Наказ № 114 від 24.07.2020 “Про продовження дії карантину”

Наказ № 188 від 13.10.2020 “Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання”

Наказ № 234 від 24.12.2020 Про перехід до дистанційної форми навчання