111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
800-920

Математика

Операційні системи

Фізика і астрономія

Українська мова

Біологія і екологія

930-1050

Фізична культура

Математика

Виробниче навчання

Основи комп’ютерної графіки

 

Історія

1110-1230

Фізика і астрономія

Громадянська освіта

Виробниче навчання

Фізична культура

 

Математика

1240-1400

Організація виробництва і обслуговування

Інформатика

Виробниче навчання

Географія

 

Комп’ютерні інформаційні системи

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
800-920

Виробнича практика

Педагогіка

Навчальна педагогічна практика

Навчальна практика з програмування

930-1050 

Органічна хімія

Навчальна педагогічна практика

Фізика

1110-1230 

Навчальна педагогічна практика

Архітектура комп’ютерів

1240-1400 

Навчальна педагогічна практика

Операційні системи

Культурологія

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
800-920

Виробниче навчання

Операційні системи

Математіка

Географія

Українська література

Фізика і астрономія

930-1050

Виробниче навчання

Основи електротехніки

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Географія

Українська література

1110-1230

Виробниче навчання

Інформатика

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Історія

Географія

1240-1400Математіка

Зарубіжна література

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Фізика і астрономія

Біологія і екологія

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
800-920

Виробнича практика

Педагогіка

Навчальна педагогічна практика

Навчальна практика з програмування

930-1050 

Організація виробництва підприємств РГ

Навчальна педагогічна практика

Лінійна алгебра

1110-1230 

Технологія виробництва кулінарної продукції

Навчальна педагогічна практика

Основи охорони праці

1240-1400 

Навчальна педагогічна практика

Операційні системи

 
 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
800-920

Біологія і екологія

Основи електротехніки

Фізіологія харчування

Основи комп’ютерної графіки

Зарубіжна література

Виробниче навчання

930-1050

Математика

Операційні системи

Виробниче навчання

Історія

Основи енергозбереження

Виробниче навчання

1110-1230

Технологія приготування їжі

Громадянська освіта

Виробниче навчання

Інформатика

Облік калькуляція і звітність

Виробниче навчання

1240-1400

Технологія приготування їжі

Інформатика

Виробниче навчання

Математика

Українська мова

Комп’ютерні інформаційні системи

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
800-920

Виробнича практика

Педагогіка

Навчальна педагогічна практика

Навчальна практика з програмування

930-1050 

Облік і звітність

Навчальна педагогічна практика

Фізика

1100 

Година з психологом

 

Година з психологом

1110-1230 

Органічна хімія

Навчальна педагогічна практика

Архітектура комп’ютерів

1240-1400 

Навчальна педагогічна практика

Операційні системи

Культурологія

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
800-920

Українська мова

Інформатика

Організація виробництва і обслуговування

Виробниче навчання

Біологія і екологія

Фізична культура

930-1050

Фізика і астрономія

Українська мова

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Облік, калькуляція і звітність

Математика

1100

Година з психологом

 

 

 

 

1110-1230

Математика

Фізична культура

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Іноземна мова

Фізика і астрономія

1240-1400

Фізична культура

Операційні системи

Виробниче навчання

Біологія і екологія

Інформатика

Українська мова

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
800-920

Виробнича практика

Навчальна педагогічна практика

Навчальна практика з програмування

930-1050 

Навчальна педагогічна практика

Фізичне виховання

1110-1230 

Навчальна педагогічна практика

Основи охорони праці

1240-1400 

Психологія

Операційні системи

 
 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
800-920

Фізика і астрономія

Біологія і екологія

Виробниче навчання

Історія

Основи англійської мови за професійним спрямуванням

Укр. мова

930-1050

Хімія

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Біологія і екологія

Історія

Комп’ютерні інформаційні системи

1110-1230

Фізична культура

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Фізика і астрономія

Українська література

Історія

1240-1400

Математика

Виробниче навчання

Зарубіжна література

Українська література

Фізика і астрономія

Фізична культура

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
800-920

Виробнича практика

Захист курсової роботи

Культурологія

Архітектура комп’ютерів

Навчальна практика з програмування

930-1050 

Культурологія

Фізика

1110-1230 

Основи підприємництва і управлінської діяльності

1240-1400 

 

Культурологія

 131 ХТ
800-920Виробниче навчання
930-1050 
1110-1230 
1240-1400