Компетентнісний підхід у навчанні – основа сучасної освіти

розміщено в: Новини | 0

28 лютого 2020 року відбулось спільне засідання двох циклових комісій коледжу: соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін й інформаційних технологій та комп’ютерних дисциплін.

Перша частина засідання була присвячена розгляду питання щодо конфліктологічної компетентності педагога.

Провідним принципом сучасної освіти є гуманізація і демократизація освітнього процесу, що ставить на порядок денний запровадження технологій співробітництва. Вирішення актуальних завдань сучасних закладів освіти ускладнюється наявністю недоліків і труднощів у педагогічній взаємодії, що загалом обумовлює зростання конфліктності та суттєво знижує ефективність процесів навчання та виховання.

В сучасних умовах конфлікти стали однією із найскладніших проблем життєдіяльності закладів освіти. Студенти, взаємодіючи з дорослими, однолітками, оточуючим соціально-культурним середовищем, досить часто на різних рівнях і в різних обставинах стикаються з міжособистісними, груповими, міжгруповими конфліктами. Постійно зростає кількість конфліктів у системі «студент-педагог», «студент-студент», «педагог-педагог», «педагог-батьки», тому важливим завданням є формування конфліктологічної компетентності педагога, уміння надати кваліфіковану допомогу і підтримку при вирішенні конфліктів.

Саме цьому питанню був присвячений тренінг, який провела з педагогами практичний психолог Ірина Анатоліївна Маковченко.

«Що таке конфлікт?», «Конфлікт – це добре чи погано?», «Які види конфліктів виникають у закладах освіти?», «Які існують стилі вирішення конфліктних ситуацій?» – педагоги разом з психологом шукали відповіді на всі ці питання. Робота у групах над вирішенням конкретних конфліктних ситуацій допомогла краще навчитись визначати сторони конфлікту, їх інтереси та конфліктогени.

Здатність контролювати свої емоції та почуття, вміння бачити позитивний потенціал конфлікту, розуміння позицій сторін конфлікту та вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації – все це і є складовими конфліктологічної компетентності педагога.

У другій частина засідання розглядалось питання застосування сучасних технічних засобів навчання в освітньому процесі.

Голова циклової комісії соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін Тетяна Дмитрівна Овчаренко акцентувала увагу на дидактичних умовах застосування технічних засобів навчання та інформаційній компетентності педагога, перевагах використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Далі усі присутні стали учасниками тренінгу із застосування вебсервісів для організації роботи здобувачів освіти на заняттях, створення електронного дидактичного матеріалу.

Голова циклової комісії інформаційних технологій та комп’ютерних дисциплін Світлана Олександрівна Гамалій розповіла про особливості застосування вебтехнологій в освітньому процесі, про сервіси для створення «хмари слів (тегів)» та надала рекомендації щодо застосування «хмари» на різних етапах заняття.

Майстер виробничого навчання Костянтин Васильович Соловйов познайомив з сервісом для підтримки процесів навчання та викладання LearningApps.org, детально зупинився на особливостях створення кросвордів.

Викладач Лілія Вікторівна Максименко поділилась досвідом використання QR-кодів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Майстер виробничого навчання Юлія Олександрівна Нейман провела майстер-клас зі створення та редагування відео за допомогою програми Movavi video editor, його розміщення на каналі YouTube.

Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій на кожному занятті – все це сприяє підвищенню рівня успішності здобувачів освіти, поліпшенню якості підготовки фахівців, яких потребує сучасний ринок праці.