111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
1

Технологія приготування їжі

Зарубіжна література

Громадянська освіта

Укр. література

Математика

Математика

2

Охорона праці

Громадянська освіта

Технологія приготування їжі

Математика

Захист Вітчизни

Комп’ютерні інформаційні системи

3

Фізика і астрономія

Охорона праці

Зарубіжна література

Основи комп’ютерної графіки

Устаткування підприємств харчування

Фізична культура

4

Устаткування підприємств харчування

Технології

Фізична культура

Фізика і астрономія

Громадянська освіта

Укр. мова

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
 1

Виробнича практика

Фізика

Інформатика і комп’ютерна техніка

Фізичне виховання

Економічна теорія

 2 

Органічна хімія

Фізичне виховання

Фізика

Конструювання програмного забезпечення

 3 

Технологія виробництва кулінарної продукції

Економічна теорія

Операційні системи

Алгоритми та структури даних

 4 

Устаткування підприємств ресторанного господарства

 

Виховна година

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
1

Біологія і екологія

Виробниче навчання

Технологія приготування їжі

Фізична культура

Іноземна мова

Захист Вітчизни

2

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Біологія і екологія

Інформатика

Фізична культура

Комп’ютерні інформаційні системи

3

Виробниче навчання

Виробниче навчання

Організація виробництва підприємств харчування

Біологія і екологія

Фізика і астрономія

Операційні системи

4

Виробниче навчання

Біологія і екологія

Укр. мова

Захист Вітчизни

Організація виробництва підприємств харчування

Фізика і астрономія

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
1

Виробнича практика

Історія України

Технічні засоби навчання

Лінійна алгебра

 
2 

Організація виробництва підприємств ресторанного господарства

Іноземна мова (за профспрямуванням)

Основи програмування

Алгоритми та структури даних

3 

Фізичне виховання

Біохімія

Історія України

Методика виховної роботи

4 

Виховна година

Фізичне виховання

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
1

Організація виробництва підприємств харчування

Фізична культура

Фізика і астрономія

Іноземна мова

Малювання та ліплення

Комп’ютерні інформаційні системи

2

Технологія приготування їжі

Математика

Виробниче навчання

Укр. мова

Гігієна і санітарія

Фізична культура

3

Математика

Інформатика

Виробниче навчання

Основи комп’ютерної графіки

Хімія

Операційні системи

4

Фізична культура

Технології

Виробниче навчання

Хімія

Зарубіжна література

Історія

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
1

Виробнича практика

Технологія виробництва кулінарної продукції

Лінійна алгебра

2 

Психологія

Екологія

Фізика

Конструювання програмного забезпечення

3 

Організація виробництва підприємств ресторанного господарства

Іноземна мова (за профспрямуванням)

Основи охорони праці

Фізичне виховання

4 

Виховна година

Інформатика і комп’ютерна техніка

Година з психологом

Технічні засоби навчання

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
1

Укр. мова

Фізична культура

Технологія приготування їжі

Математика

Фізика і астрономія

Операційні системи

2

Виробниче навчання

Укр. мова

Організація виробництва підприємств харчування

Фізична культура

Укр. мова

Виробниче навчання

 

11:10 Година з психологом

11:10 Година з психологом

 

 

 

 

3

Виробниче навчання

Громадянська освіта

Математика

Фізика

Фізична культура

Виробниче навчання

4

Виробниче навчання

Інформатика

Хімія

Основи комп’ютерної графіки

Охорона праці

Виробниче навчання

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
1

Виробнича практика

Педагогіка

Методика виховної роботи

Архітектура комп’ютерів

2 

Фізика

Інформатика і комп’ютерна техніка

Лінійна алгебра

Конструювання програмного забезпечення

3 

Органічна хімія

Економічна теорія

Операційні системи

Іноземна мова (за профспрямуванням)

4 

Година з психологом

Виховна година

Фізичне виховання

 111 ХТ112 КТ121 ХТ122 КТ131 ХТ132 КТ
1

Математика

Фізична культура

Технологія приготування їжі

Інформатика

Устаткування підприємств харчування

Операційні системи

2

Технологія приготування їжі

Математика

Історія

Укр .література

Технологія приготування борошняних кондитерських виробів

Комп’ютерні інформаційні системи

3

Фізична культура

Інформатика

Іноземна мова

Історія

Гігієна і санітарія

Укр. література

4

Устаткування підприємств харчування

Зарубіжна література

Фізична культура

Виховна година

Історія

Фізика і астрономія

 141 ПО ХТ251 ПО ХТ261 ПО ХТ242 ПО ЦТ262 ПО КТ
1

Виробнича практика

Органічна хімія

Іноземна мова (за профспрямуванням)

Основи охорони праці

2 

Облік і звітність

Фізичне виховання

Операційні системи

Методика професійного навчання

3 

Організація виробництва підприємств ресторанного господарства

Екологія

Архітектура комп’ютерів

Алгоритми та структури даних

4 

Економічна теорія