Освітньо-професійна програма “Професійна освіта (Цифрові технології)” (підготовка фахових молодших бакалаврів)

Навчальний план

Каталог анотацій вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми
«Професійна освіта (Цифрові технології)»

Освітньо-професійна програма “Професійна освіта (Харчові технології)” (підготовка фахових молодших бакалаврів)

Навчальний план

Каталог анотацій вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми
“Професійна освіта (Харчові технології)”

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»
(підготовка молодших спеціалістів)

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Харчові технології)»
(підготовка молодших спеціалістів)

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Товарознавство)»
(підготовка молодших спеціалістів)

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (підготовка молодших спеціалістів)

Освітня програма “Кондитер”

Освітня програма “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”