Засідання педагогічної ради

розміщено в: Новини | 0

23 грудня 2021 року в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі відбулося засідання педагогічної ради з питань соціально-психологічної адаптації здобувачів освіти нового набору, метою якої було проведення аналізу основних аспектів адаптації, обговорення проблем, пов’язаних з адаптацією, обмін досвідом щодо форм і методів роботи, які застосовуються у закладі освіти за даним напрямком роботи.

Із досвіду минулих років відомо, що вступаючи до коледжу, здобувачі освіти зустрічаються з рядом проблем, пов’язаних з недостатньою психологічною готовністю до нових умов навчання, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців загальноосвітніх шкіл чи закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Перші кроки вчорашнього учня вимагають від нього не тільки старання та загальної підготовки, але й значних якісних змін.

Максименко Л.В., завідувач навчально-методичної лабораторії з виховної роботи, ознайомила присутніх з теоретико-психологічними основами адаптації здобувачів освіти нового набору. Вона наголосила на тому, що перед педагогічним колективом стоїть завдання допомогти першокурсникам зорієнтуватися та налаштуватися на відповідне життя у коледжі в нових умовах навчання та життєдіяльності через включення їх до різних видів діяльності.

У коледжі розроблена та впроваджується «Програма адаптації здобувачів освіти нового набору Первомайського індустріально-педагогічного коледжу на 2021/2022 навчальний рік», яка передбачає: соціально-виховну роботу, спрямовану на успішну соціалізацію першокурсників; заходи, розраховані на створення позитивного емоційного комфорту в академічній групі; індивідуальну роботу зі здобувачами освіти-першокурсниками за їх потребами та проблемами; методичну роботу (розробку тематичних бесід, різноманітних виховних заходів); залучення до масових заходів щодо соціальної та волонтерської діяльності.

В рамках адаптаційного періоду проводяться анкетування та тестування, визначені Програмою. Це допомагає з’ясувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, їх нахили й уподобання. Питання анкет складаються таким чином, щоб була можливість проаналізувати різні фактори адаптації, такі, як мотивація до вступу, стосунки з одногрупниками, проблеми, з якими зіткнулись у коледжі, загальний емоційно-психологічний стан, рівень тривожності. За результатами цьогорічного анкетування найважчим для здобувачів освіти-новачків стало освоєння нової системи навчання та пристосування до вимог викладачів.

Пандемія коронавірусу і в цьому році внесла свої корективи в процес адаптації здобувачів освіти-першокурсників. Півтора місяці роботи у звичайному режимі дозволили розпочати цей процес, були наявні певні результати. Значна частина освітнього процесу пройшла в дистанційному режимі. І хоч ідея дистанційного навчання не нова для першокурсників, проте така форма роботи призвела до певних проблем, які теж з’являються тепер уже не хаотично, як у 2019 р., а є результатом певного досвіду молоді.

Навчання у коледжі є основою діяльності здобувача освіти, а успішність в навчанні – одним з головних критеріїв його адаптованості. Про рівень впливу адаптації на якість навчання та формування професійної компетентності під час дистанційного навчання доповіла завідувач відділення «Цифрові технології» Норкіна О. В.

Дуже важливими в адаптаційний період є організація освітнього процесу, згуртування колективу й активу групи, що значною мірою покладається на куратора групи. Визначення лідера, який стане старостою групи, а також розподіл за ініціативними студентами інших обов’язків – це дуже складне завдання. Про кураторство як одну з ефективних форм управління адаптаційним процесом говорила Дмитренко С. В.

Соціальний педагог Трощій М. А. зупинилася на питанні адаптації здобувачів освіти соціально незахищених категорій.

Адаптація – це безперервний процес, який не припиняється із закінченням уроків. Здобувачі освіти, які вступили на перший курс, занурюються у світ небезпечної свободи, особливо це стосується тих, які «з-під батьківського крила» поселяються на проживання у гуртожиток. Вони відчувають себе дорослими, але використання отриманої свободи в більшості випадків відбувається за методом «проб та помилок». Відсутність досвіду організації побуту самостійного життя впливає на сприйняття змісту та організації освітнього процесу в коледжі. Про труднощі, пов’язані з адаптацією здобувачів освіти нового набору, які проживають у гуртожитку, розповіла вихователь Левенець Н. В.

Вирішення основних питань адаптації першокурсників до умов навчання у коледжі починається уже в перший місяць навчання шляхом з’ясування причин виникнення проблем, визначення способів їх вирішення. З цією метою продовжено реалізацію соціально-психологічного проєкту «Адаптуємось разом». Про хід реалізації проєкту доповіла психолог коледжу Маковченко І. А.

Обговоривши основне питання педагогічної ради, педагогічний колектив коледжу прийшов до висновку, що адаптація – це не лише неминучий, а й необхідний процес, протягом якого відбувається визнання тих необхідних змін, які відбуваються у самосвідомості особистості в процесі засвоєння нових видів діяльності і спілкування. Успішна адаптація першокурсників до життя та навчання у коледжі є підґрунтям подальшого розвитку кожного здобувача освіти як особистості, майбутнього фахівця. Було прийнято рішення продовжити роботу, спрямовану на розвиток творчого потенціалу особистості, формування у здобувачів освіти компетентностей і комунікацій, необхідних для життя і роботи у XXI столітті.