Шановні педагогічні працівники коледжу!

Відповідно до статті 59 Закону «Про освіту»  і пункту 7 «Порядку  підвищення кваліфікації педагогічних працівників»   конкретні види, форми, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно.

СУБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ МОЖУТЬ БУТИ:

 • заклад освіти або його підрозділ;
 • наукова установа;
 • юридична або фізична особа (ФОП).

Суб’єкт має розробити та оприлюднити на своєму сайті програму підвищення кваліфікації. У програмі має бути інформація про:

 • її розробника/ників;
 • найменування;
 • мету;
 • напрям;
 • зміст;
 • обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС;
 • форму/форми підвищення кваліфікації;
 • перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні фахові тощо);
 • вартість.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Назва суб’єкта підвищення кваліфікації Покликання на сайт
ДЗ «Луганський Національний університет імені Тараса Шевченка» http://luguniv.edu.ua/?page_id=270
Східноукраїнський університет імені Володимира Даля https://snu.edu.ua/?page_id=95
Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти http://www.loippo.edu.ua/
Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти https://nmc-vfpo.com/
ГО «Прометеус» (ЄДРПОУ 39598867) https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/
ТОВ Всеосвіта (ЄДРПОУ 41526967) https://vseosvita.ua/
ТОВ «На урок» (ЄДРПОУ 41991148) https://naurok.com.ua/
Український відкритий університет післядипломної освіти http://uvu.org.ua/
ТОВ «Академія цифрового розвитку» (ЄДРПОУ 43109490) https://www.digitalacademy.in.ua
Студія онлайн-освіти «Ed-Era» https://www.ed-era.com/
Платформа інститутів післядипломної освіти https://ippo.com.ua/
Освітня платформа «Критичне мислення» https://www.criticalthinking.expert/