1

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

22 Питання стипендіального забезпечення
2

Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

23 Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах
3

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

24 Деякі питання стипендіального забезпечення
4

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

25

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

5

Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки

26 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
6

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти

27 Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами
7

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

28

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

8

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

29

Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

9

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

30

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

10

Деякі питання документування управлінської діяльності

31

Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

11 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням 32

Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

12 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики 33

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

13 Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах 34

Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

14 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 35 Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
15 Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років 36

Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

16 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери 37 Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
17 Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 38 Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету
18 Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 39

Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

19 Про підвищення оплати праці педагогічних працівників 40

Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

20

Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування

41 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем
21 Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва 42 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки