1 Про освіту 15 Про дорожній рух
2 Про професійну (професійно-технічну) освіту 16 Про автомобільний транспорт
3 Про загальну середню освіту 17 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
4 Про вищу освіту 18 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
5 Про забезпечення функціонування української мови як державної 19 Про колективні договори і угоди
6 Про професійний розвиток працівників 20 Про фізичну культуру і спорт
7 Про зайнятість населення 21 Про оренду державного та комунального майна
8 Про відпустки 22 Про Національний архівний фонд та архівні установи
9 Про охорону праці 23 Про бібліотеки і бібліотечну справу
10 Про оплату праці 24 Про звернення громадян
11 Про охорону дитинства 25 Про інформацію
12 Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 26 Про захист персональних даних
13 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) 27 Про доступ до публічної інформації
14 Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 28