І. Положення про навчальний план підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.

ІІ. Навчальні плани

2.1. Фахова передвища освіта

 1. Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.39 Цифрові технології, освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)» (затверджений педагогічною радою 31.08.2020 , протокол № 1).
 2. Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.37 Харчові технології, освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Харчові технології)» (затверджений педагогічною радою 31.08.2021 , протокол № 1).
 3. Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.37 Цифрові технології, освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)» (затверджений педагогічною радою 23.12.2022 , протокол № 4).
 4. Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» (затверджений педагогічною радою 23.12.2022, протокол № 4).

2.2. Професійна (професійна-технічна) освіта

ІІІ. Робочі навчальні плани (РНП) на 2023/2024 навчальний рік

 1. РНП підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.37 Цифрові технології, освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)» для групи 262 ПО ЦТ.
 2. РНП підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація 015.37 Цифрові технології, освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)» для групи 242 ПО ЦТ.
 3. РНП підготовки кваліфікованого робітника за професією 5122 Кухар, 7412 Кондитер для групи 141 ХТ.
 4. РНП підготовки кваліфікованого робітника за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення для групи 132 ЦТ.
 5. РНП підготовки кваліфікованого робітника за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення для групи 112 ЦТ

IV. Графіки освітнього процесу

 1. Графік освітнього процесу на І півріччя 2023/2024 навчального року.
 2. Графік освітнього процесу на ІІ півріччя 2023/2024 навчального року.