І. ПОЛОЖЕННЯ

ІІ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)»

ІIІ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  1. Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» (2022).
  2. Каталог вибіркових освітніх компонентів ОПП «Облік і оподаткування» (2022).