ЛІЦЕНЗОВАНІ ПРОФЕСІЇ

первинна професійна підготовка

ЛІЦЕНЗОВАНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

підготовка здобувачів вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста