Ліцензований обсяг первинної професійної підготовки та контингент здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» (станом на 01.09.2022)

Код професії

Назва професії

Ліцензований осяг

Контингент здобувачів освіти

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

30

39

5122

7412

Кухар

Кондитер

60

31

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів фахової вищої освіти та контингент здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» (станом на 01.09.2022)

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Контингент здобувачів освіти

Код

Назва

Код

Назва

015

Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

015.37

Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

55

26

015

Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

015.39

Цифрові технології

30

27