Ліцензований обсяг первинної професійної підготовки та контингент здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»             (станом на 01.09.2023)

Код професії

Назва професії

Ліцензований осяг

Контингент здобувачів освіти

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

30

54

5122

7412

Кухар

Кондитер

60

18

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів фахової вищої освіти та контингент здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» (станом на 01.09.2023)

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензований обсяг

Контингент здобувачів освіти

Код

Назва

Код

Назва

015

Професійна освіта

(за спеціалізаціями)

015.39

Цифрові технології

30

34