Кадровий склад

Освітній процес в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі станом на 1 вересня 2023 року забезпечують 19 педагогічних працівників, з яких штатних — 10 осіб, сумісників — 9 осіб.

Освіта:

мають вищу освіту

19

мають педагогічну освіту 

15

не мають педагогічної освіти

4

 

Якісний склад штатних педагогічних працівників:

Викладачі:

за кваліфікаційними категоріями

спеціаліст вищої категорії

13

спеціаліст першої категорії

2

спеціаліст другої категорії

3

спеціаліст

1

за педагогічними званнями

викладач-методист

5

старший викладач

4

Майстри виробничого навчання

14 тарифний розряд

1

13 тарифний розряд

1

11 тарифний розряд

1