Склад екзаменаційних комісій для проведення кваліфікаційних іспитів за спеціальністю 015 професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології (додаток 1 до наказу ПІПФКу від 28.04.2023 № 33).

Склад екзаменаційних комісій для проведення кваліфікаційних іспитів за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 015.39 Цифрові технології (додаток 2 до наказу ПІПФКу від 28.04.2023 № 33).

Розклад кваліфікаційних іспитів за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Харчові технології)» (додаток 1 до наказу ПІПФКу від 25.05.2023 № 43).

Розклад кваліфікаційних іспитів за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 015.39 Цифрові технології освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)» (додаток 2 до наказу ПІПФКу від 25.05.2023 № 43).