3.1. Організація освітнього процесу

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 3. Положення про академічну доброчесність у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 4. Положення про форми контролю та оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 5. Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 6. Положення про норми часу для планування й обліку навчальної роботи та перелік видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 7. Положення про екзаменаційну комісію у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 8. Положення про підготовку та проведення відкритого заняття в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 9. Положення про організацію і проведення внутрішньоколеджівських олімпіад у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 10. Положення про порядок реагування на випадки булінгу (цькування) у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.

3.2. Практичне навчання

1. Тимчасовий порядок організації практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти під час дії правового режиму воєнного стану в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі

3.3. Дистанційне навчання

 1. Положення про використання технологій дистанційного навчання у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Положення про організацію, проведення поточного і семестрового контролю знань та атестації здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі

 3. Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.

3.4. Навчально-методичне забезпечення

 1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 3. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 4. Положення про порядок підготовки, написання, захисту та зберігання курсових робіт у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.

3.5. Освітньо-професійна програма

 1. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (дисциплін) здобувачами фахової передвищої освіти у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 3. Положення про навчальний план підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 4. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі

3.6. Робота циклових комісій

 1. Положення про предметний тиждень циклової комісії в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Положення про творчий звіт циклової комісії Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 1. Положення про атестацію педагогічних працівників Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 2. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 3. Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень педагогічних працівників Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 4. Положення про наставництво педагогів Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 5. Положення про Школу молодого педагога у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі
 6. Положення про майстер-клас в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 7. Положення про портфоліо педагога Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 1. Положення про студентське самоврядування у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 2. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 3. Правила призначення і виплати стипендій у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
 4. Положення про переведення здобувачів фахової передвищої освіти Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок бюджетних коштів
 5. Положення про порядок надання індивідуального графіку навчання здобувачам фахової передвищої освіти Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.
 6. Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та/або заохочення (преміювання) здобувачів освіти Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу.