Мовою освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі є державна мова.

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту» (2017)

Стаття 7. Мова освіти

  1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Український правопис. Затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) та схвалено Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.).