Мовою освітнього процесу в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі є державна мова.

Закон України «Про освіту»

Стаття 7. Мова освіти

  1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

     Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.