1. Положення про екзаменаційну комісію у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
  2. Положення про організацію поточного, семестрового контролю знань та атестації здобувачів фахової передвищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
  3. Порядок організації та проведення кваліфікаційного іспиту з психолого-педагогічної підготовки за спеціальністю «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)» у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
  4. Порядок організації та проведення кваліфікаційного іспиту з професійної підготовки за спеціалізацією «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.
  5. Порядок організації та проведення кваліфікаційного іспиту з професійної підготовки за спеціалізацією «Цифрові технології» спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі.