Студентське самоврядування в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі (ПІПФК) – це не просто організація, що здійснює контроль за порядком і участю здобувачів освіти у житті закладу. Це також важливий компонент формування активної громадянськості та лідерських навичок. Самоврядування сприяє створенню сприятливого середовища для навчання та особистісного розвитку, забезпечуючи голос студентської спільноти в прийнятті рішень.

Основною метою студентського самоврядування є створення зручних умов для навчання та розвитку, а також підтримка духовно-культурної атмосфери в коледжі. Однією з важливих функцій організації є представлення інтересів здобувачів освіти перед адміністрацією та викладачами. Студентські представники беруть участь у роботі закладу, вносячи свої пропозиції та ініціативи. Це сприяє зближенню студентської та адміністративної частин коледжу, створюючи ефективний механізм взаємодії.

Основні завдання органів студентського самоврядування ПІПФКу:

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти;
 • забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти;
 • сприяння формуванню у здобувачів освіти моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню здобувачами освіти правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку здобувачів освіти;
 • сприяння створенню студентських гуртків, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • організація співробітництва зі здобувачами освіти закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • забезпечення участі здобувачів освіти у реалізації державної молодіжної політики.

Склад Ради студентського самоврядування (Рада СС)

 • Голова Ради СС – Соболь Денис;
 • cекретар Ради СС – Голуб Ірина;

члени комісій за напрямками роботи:

 • навчально-наукова комісія – Безотосний Сергій;
 • правова комісія – Семянистий Дмитро;
 • центр «Дозвілля» – Бандура Михайло;
 • прес-центр – Соболь Костянтин.