Навчальна педагогічна практика — важливий етап професійного становлення

розміщено в: Новини | 0

Педагогічна практика — важливий етап підготовки здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Цифрові технології)», до майбутньої професійної діяльності. Практика тісно пов’язана з освітнім процесом, оскільки дає можливість студентам усвідомити багатогранність роботи майстра виробничого навчання, застосовувати здобуті теоретичні знання під час самостійного проведення уроків виробничого навчання.

Перед початком самостійної педагогічної практики здобувачі освіти групи 262 ПО ЦТ з 15 по 19 січня 2024 року проходили навчальну педагогічну практику під керівництвом Нейман Юлії Олександрівни, викладача організації та методики професійного навчання. На прикладі Первомайського індустріально-педагогічного фахового коледжу студенти-практиканти вивчили структуру закладу освіти, його сайт, особливості організації освітнього процесу; ознайомились з посадовою інструкцією майстра виробничого навчання. Велика увага приділялась оформленню та заповненню навчально-методичної документації, з якою працює майстер виробничого навчання.

Студенти відвідали урок виробничого навчання на тему «Робота з шарами в растровому графічному редакторі», який провела у групі 112 ЦТ Нейман Ю.О., аналізували проведений урок.

Студенти-випускники підготували та провели уроки виробничого навчання для учнів, які навчаються за професією 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» (ІІ категорія). Під час уроків застосовувались різноманітні форми і методи роботи, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів; використовувались мультимедійні презентації, тестові завдання, інтерактивні вправи, створені з використанням сучасних освітніх онлайн-ресурсів.

Самостійне проведення уроків виробничого навчання дало здобувачам освіти розуміння того, що потрібно вдосконалювати свої педагогічні здібності; вивчати та враховувати вікові, психологічні, фізіологічні особливості кожного учня для індивідуального підходу до кожного з них.

Навчальна педагогічна практика стала ще одним кроком у професійному становленні випускників, майбутнім майстрам виробничого навчання, підґрунтям для їх подальшого саморозвитку та самовдосконалення.