Педагогічна майстерність: запорука успішного навчання

розміщено в: Новини | 0

Підвищення педагогічної майстерності — це не просто потреба, а й життєва необхідність для кожного викладача у сучасному світі. Адже освітня система постійно розвивається, з’являються нові методи та технології навчання, а значить, й педагогам необхідно йти в ногу з часом, вдосконалювати свої знання та навички. Тому знайомство з надбаннями педагогічної науки, обмін набутим власним досвідом, аналіз результатів педагогічної діяльності — ці та інші питання є предметом постійного розгляду на засіданнях циклової комісії соціально-гуманітарних та психолого педагогічних дисциплін. Саме тому чергове засідання циклової комісії, яке відбулося 25 березня 2024 року, було присвячено актуальним питанням діяльності педагогів.

З методичною доповіддю «Формувальне оцінювання як засіб підвищення якості навчання» виступила голова циклової комісії Овчаренко Т. Д. Викладачі активно долучалися до порівняльного аналізу традиційної системи оцінювання результатів навчання та інноваційної, наводили приклади використання елементів формувального оцінювання на заняттях.

У 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив  коледжу працює над реалізацією методичної проблеми «Використання єдиного інформаційно-освітнього середовища коледжу як засобу надання якісних освітніх послуг в умовах дистанційного навчання». Членам циклової комісії є чим поділитися. Цікавим та корисним виявився досвід викладача української мови і літератури Максименко Л. В. з використання різноманітних цифрових ресурсів для створення навчальних матеріалів в умовах дистанційного навчання. Інтерес з боку членів циклової комісії викликав виступ викладача соціально-гуманітарних дисциплін Гаєвої Т. М. з питання «Використання інструментів Google під час дистанційного навчання для забезпечення методичного рівня занять із суспільствознавства».

Одним із важливих етапів для здобувачів освіти коледжу з набуття практичних умінь і навичок здійснення майбутньої педагогічної діяльності є педагогічна практика. Про її хід та результати доповідали керівник навчальної практики з організації і методики професійного навчання Нейман Ю.О., керівник навчальної практики з організації і методики виховної роботи Овчаренко Т. Д., керівник самостійної педагогічної практики Себко Д. М.

Отже, підвищення педагогічної майстерності — це постійний процес, який потребує від педагога самовіддачі, наполегливості та прагнення до саморозвитку. Проте, результати цієї роботи відчують не лише педагоги, а й, перш за все, здобувачі освіти, які отримають якісні знання та навички, необхідні для успішного життя.