Педагогічні сходинки

розміщено в: Новини | 0

Пройшло два тижні нового семестру. У студентів-випускників групи
262 ПО ЦТ, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Цифрові технології)», вони були дуже насиченими і продуктивними. Майбутні майстри виробничого навчання вдосконалювали свої практичні уміння та навички по організації і проведенню навчальної та виховної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, для роботи в яких здійснює підготовку коледж.

Важливим напрямком діяльності педагога є здійснення виховної роботи. Її результат визначається тим, наскільки педагог знає своїх вихованців, вміє правильно спланувати виховну роботу з групою. Провівши дослідження, що стосувалося учнів визначених для  здобувачів освіти груп і самої групи, студенти склали характеристики окремих учнів, розробили плани роботи з навчальною групою ЗП(ПТ)О.

Стає традицією в період навчальної педагогічної практики з організації та методики виховної роботи зустріч студентів-практикантів із Максименко Лілією Вікторівною, відповідальною за виховну роботу в коледжі. Розмова про особливості організації виховної роботи в Первомайському індустріально-педагогічному фаховому коледжі під час війни, ознайомлення з процесом планування в закладі освіти, новітніми формами виховної роботи, що використовуються в коледжі (проєкти, флешмоби тощо) посилюють здатність студентів в майбутньому правильно організувати виховний процес.

Підготовку до навчальної практики з виховної роботи студенти-випускники розпочали заздалегідь. Перше самостійне проведення виховної години — це подія, що потребує високого рівня відповідальності, творчого підходу. При підтримці і з допомогою Овчаренко Т. Д., викладача організації та методики виховної роботи, студенти визначили  теми виховних годин, підібрали актуальні матеріали, обрали сучасні форми проведення виховних заходів за різними напрямками. І отримали прекрасний результат, цікавий і корисний для всіх присутніх на виховних годинах.

Методично правильно, на професійному рівні була проведена віртуальна екскурсія по Олеському замку та палацу Вілянув у Польщі студентом Трофімовим Богданом, який зробив акцент на важливості вивчення молоддю європейської історії та культури країн, які надали притулок великій кількості українців. Використовуючи різноманітні методи і прийоми виховання, Богдан познайомив присутніх з видатним історичним діячем Польщі — Яном Собеським, монархом-полководцем з українським корінням.

Виховна година «Здоров’я молоді — здоров’я нації», що провів студент-випускник Бандура Михайло у формі інтелектуальної гри, розпочалася бесідою про країни, де здоров’я особи є умовою прийняття в громадянство. Обговорення  запропонованих цитат, перегляд  цікавих відеофрагментів, розгадування загадок, відповіді на питання:  «В яких країнах найбільша тривалість життя?», «Скільки б ви хотіли б прожити?» «У чому загроза шкідливих звичок?», «Як організувати правильне харчування?», «Чому потрібно займатися спортом та фізкультурою?» — дозволило створити ситуацію, коли всі присутні на заході стали його активними учасниками.

Достатньо впевнено, подолавши хвилювання, зробила перші кроки у проведенні виховних заходів Зайцева Поліна. Проведена нею виховна година на тему «Крути: історія української нескореності» доповнювалася яскравою презентацією, віршами, відеофрагментами, а також зверненням до сучасності.

Правове виховання — один з пріоритетних напрямів виховання учнів ЗП(ПТ)О. Саме тому студент-випускник Назарян Артур обрав тему виховної години про булінг. Проведений у формі етичної бесіди виховний захід викликав зацікавленість присутніх актуальністю піднятих питань. Присутні взяли участь у виконанні вправ «Серця», «Тягар емоцій», «Я зможу допомогти». Розгляд питання про юридичну відповідальність був особливо важливим, тому що булінг — це явище, яке може торкнутися будь-кого з учасників освітнього процесу. Приємним бонусом для присутніх на виховній годині  було отримання буклетів «Стоп-булінг».

Студент Русинов Михайло обрав не менш актуальну тему, яка стосувалася толерантності як ключа до гармонії. Під час заходу Михайло довів, що толерантність у сучасному суспільстві є важливим фактором для досягнення соціальної та культурної гармонії.

Виховні години, що були проведені здобувачами освіти, їх аналіз, продемонстрували, що у майбутніх майстрів виробничого навчання закладено основи для практичної педагогічної діяльності. Під час захисту звітів з практики, відповідаючи на питання «Що ви візьмете з собою в професійне життя?», студенти-випускники назвали практичний досвід, здатність працювати з аудиторією, володіння новітніми формами організації освітнього процесу.

Навчальна педагогічна практика завершена. Попереду — самостійна педагогічна практика. Успіхів вам, шановні студенти-випускники, на шляху подальшого оволодіння педагогічною професією.