Навчаємо, виховуємо, соціалізуємо: досвід роботи циклової комісії соціально-гуманітарних та  психолого-педагогічних дисциплін

розміщено в: Новини | 0

Відповідно до плану роботи 31 травня 2024 року відбулося чергове засідання циклової комісії соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін у формі круглого столу на тему «Вплив дисциплін соціальногуманітарного та психолого-педагогічного циклів на соціалізацію здобувачів освіти коледжу». Метою заходу було вивчення практичного досвіду членів циклової комісії з цього питання.

Засідання почалося вступним словом голови циклової комісії  Овчаренко Т. Д., яка ознайомила присутніх з особливостями формування успішної соціалізації здобувачів фахової передвищої освіти в сучасному життєвому вимірі.

В ході засідання були обговорені такі питання:

‒ «Роль суспільствознавчих дисциплін в процесі соціалізації здобувачів освіти коледжу» (виступ викладача соціально-гуманітарних дисциплін Гаєвої Т. М.);

‒ «Інтерактивні технології та соціалізація: викладання історії та правознавства (виступ викладача соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін Овчаренко Т. Д.);

‒ «Інноваційні педагогічні підходи до соціалізації в цифрову епоху» (Максименко Л. В.);

‒ «Економічні дисципліни: шлях до соціалізації в сучасному світі» (виступ викладача економічних дисциплін Лугової Л.І.);

‒ «Педагогічна практика як найефективніший засіб формування професійної соціалізації» (виступи керівника педагогічної практики Себка Д. М., викладача Нейман Ю.О.).

Обмін набутим досвідом поєднувався з визначенням завдань щодо подальшої соціалізації студентів коледжу.  За результатами засідання було зроблено висновок, що дисципліни соціально-гуманітарного та психолого-педагогічного циклів відіграють важливу роль у соціалізації здобувачів освіти коледжу. Викладання цих дисциплін сприяє формуванню у студентів соціальної компетентності, розвитку їхньої особистості, підготовці до успішного життя в суспільстві.